27.11.13


Como dixo un artista, 
existen 4 artes: 
a poesía, a música, a pintura, 
e como orixe e culminación de todas elas, 
a dor. 


Laura Mosquera.

Ningún comentario:

Publicar un comentario