3.3.15

Eternidade.Porque a verdadeira tradición non emana do pasado, nin está no presente, nin se albisca no porvir. 

Non é serva do tempo.

A tradición é a alma eterna, que vive no instinto popular e nas entrañas do chan.

A tradición non é a historia.

A tradición é a eternidade.

A tradición e todo aquelo que endexamais nos traizoará.
Castelao