1.11.14

Violeta sidérea con poema.

Desfaite xa dos traxes, 
das sinais, dos retratos. 
Eu non te quero así... 
disfrazada de outra, 
filla sempre de algo. 
Eu quérote pura, libre, irredutible: ti.

Sei que cando te chame 
entre tódalas xentes do mundo, 
só ti serás ti. 
E cando me preguntes quen é o que te chama,
 o que te quere súa, 
enterrarei os nomes, 
os rótulos, a historia.
Irei rompendo todo o que enriba me botaron dende antes de nacer. 

E volto xa ao anónimo eterno do espido, 
da pedra, do mundo, direiche: 
"eu quérote, son eu".


Pedro Salinas